KLAUSIMYNAS PRIEŠ GALUTINĘ REGISTRACIJĄ 
Į REKOLEKCIJAS „MYLĖTI IR ATLEISTI“

(Šis klausimynas yra konfidencialus, jį perskaitys tik rekolekcijų vadovas)

Vardas, pavardė:
Šeimyninė padėtis:
Gimimo metai:
Adresas:
Tel./faksas, mob. telefonas:
El. paštas:
Kaip sužinojote apie šias rekolekcijas?
Ar esate dalyvavęs/usi rekolekcijose su asmeniniu palydėjimu?                                TAIP NE
Ar kitokiose rekolekcijose?                  TAIP   NE
Jeigu taip, kokio pobūdžio, kas vedė?
Ar turite dvasinį palydėtoją?                 TAIP  NE
Sveikata ir terapijos
Praeityje, ar esate bandęs gydytis iš savo psichologinių problemų per psichoterapiją, savipagalbos ar kitokias grupes, vidinio išgydymo pamaldas…?TAIPNE
Jeigu TAIP, truputį detaliau parašykite, koks buvo Jūsų gydymo kelias bei jo rezultatai.
Šiuo metu ar turite psichoterapiją ar kitokią pagalbą?TAIPNE
Jeigu TAIP, kokią?
Ar Jums teko gulėti psichiatrinėje ligoninėje?TAIPNE
Jeigu TAIP, ar galite nurodyti kada, ir dėl kokios problemos?
Ar šiuo metu vartojate raminančius, psichotropinius vaistus ar antidepresantus?TAIPNE
Motyvacija
Kodėl norite dalyvauti šiose rekolekcijose? Ko laukiate iš jų?
Sužeidimai
Kada pastebėjote, kad kenčiate nuo vidinių sužeidimų?
Jūsų nuomone, kokia galėtų būti šių sužeidimų priežastis (atmetimas, šeimos klimatas, traumuojantis įvykis, žodinis, psichologinis ar fizinis smurtas ir pan.)?
Atleidimas
Ar esate jau atleidęs/usi tiems, kurie Jus nuskriaudė ar sužeidė? TAIPNE
Jeigu TAIP, ar galite aprašyti, kaip Jūs išgyvenote šį atleidimą? Kokie buvo jo vaisiai?
Gailestingumas
Kaip priimate šiuos Jėzaus žodžius: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus?
Kokią maldą galėtumėte dabar išreikšti Viešpačiui dėl šitų rekolekcijų?
Klausimai
Gal turite dar ką nors pasakyti rekolekcijų vedėjui?
Data: 

Klausimynas prieš registraciją (PDF)

Klausimynas prieš registraciją (Ms Word)