Apie

Gerojo Samariečio bendruomenė – tai tarptautinė ekumeninė bendruomenė, besiremianti ignaciškuoju dvasingumu. Jos narių galima sutikti Prancūzijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Meksikoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tarp jų yra ir katalikų, ir protestantų. Nariais gali būti tiek pasauliečiai, tiek kunigai, tiek broliai ir seserys vienuoliai.

Gerojo Samariečio bendruomenės misija – pagelbėti žmonėms, kenčiantiems nuo vidinių sužeidimų.

Gerojo Samariečio bendruomenės nariai padeda kenčiančiam žmogui

  • pažvelgti į savo gyvenimą Dievo žvilgsniu
  • atrasti Jėzaus gailestingumą
  • susigrąžinti savo žmogiškąjį orumą ir savo kaip Dievo vaiko tapatybę
  • eiti atleidimo tiems, kurie jį sužeidė, keliu ir taip leisti Dievui išgydyti vidines žaizdas.